Regulamin

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Zbór w Wodzisławiu Śląskim.
Materiały i treści zamieszczone na stronie, a w szczególności w części dostępnej po zalogowaniu, są przeznaczone do użytku własnego.
Dostęp do części treści i materiałów jest możliwy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja jest możliwa po uzyskaniu kodu rejestracyjnego. W celu otrzymania kodu rejestracyjnego prosimy o przesłanie następujących informacji:
– imienia i nazwisko
– nazwę społeczności z którą jesteś związany(a) lub imię nazwisko osoby polecającej na adres admin@zbor.wodzislaw.pl .
Użytkownik ubiegający się o kod rejestracyjny/rejestrujący się na stronie oświadcza że, przekazane przez niego dane są prawdziwe oraz podaje je dobrowolnie.
Wszystkie dane zebrane na etapie udzielania kodu rejestracyjnego oraz rejestracji będą użyte tylko w powyższym celu, nie będą one przekazywane osobom trzecim. W każdej chwili użytkownik może zażądać poprawienia lub usunięcia przekazanych danych.
Przydzielenie kodu rejestracyjnego oraz posiadania statusu zarejestrowanego użytkownika jest uznaniowe. O powyższym decyduje Zbór w Wodzisławiu Śląskim. Zastrzegamy sobie prawo do nie przyznania kodu rejestracyjnego lub usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują użytkownikowi żadne roszczenia.
Użytkownik występujący o uzyskanie kodu rejestracyjnego oraz zarejestrowany użytkownik akceptuje powyższe zasady i zobowiązuje się do wykorzystywania treści i materiałów uzyskanych ze strony internetowej, wyłącznie do użytku własnego. Niedozwolone jest udostępniania loginu i hasła do strony osobom trzecim oraz treści i materiałów pobranych ze strony, bez pisemnego zezwolenia Zboru w Wodzisławiu Śląskim.