Letnia


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ LETNIĄ 2018
18 – 25 SIERPNIA 2018
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Zapraszamy Was na Konferencję Letnią 2018, organizowaną przez Kościół w Wodzisławiu Śląskim.
Konferencja odbędzie się w Domu Wczasowym „Globus” w Ustroniu. Podczas Konferencji chcemy mieć społeczność ze świętymi przy Bożym Słowie, nie tylko podczas planowanych zgromadzeń, ale również w trakcie zorganizowanych form wypoczynku oraz w czasie wolnym. Ważnym elementem jest możliwość
spędzenia wakacji z całą rodziną. Istnieje możliwość zgłaszania nieodrodzonych członków rodziny (w przypadku osób dorosłych – po wcześniejszym uzgodnieniu ze Starszymi Kościoła w Wodzisławiu Śląskim).
Konferencja rozpocznie się 18 sierpnia (sobota) kolacją i potrwa do 25 sierpnia (sobota), do obiadu.
Więcej informacji na temat ośrodka można znaleźć na stronie internetowej http://www.globusustron.pl.

Rejestracja na Konferencję odbywa się drogą internetową, na stronie https://letnia.konferencja2018.pl.
Rejestracja zostanie otwarta 24 grudnia 2017r. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rejestracji
bezpośrednio u Organizatorów – osobiście lub drogą pocztową.
Szczegóły na stronie rejestracji na konferencję.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2018r. Zgłoszenia są ważne tylko po opłaceniu zadatku.
Termin płatności pozostałej kwoty do 15 lipca 2018r. Brak wpłaty całej kwoty do tego terminu powoduje,
że nie zostanie dokonana rezerwacja miejsca.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek Kościoła w Wodzisławiu Śląskim:
Bank PKO BP S.A., nr konta: 28 1020 2472 0000 6702 0145 2804
z dopiskiem „Konferencja letnia” i informacją za kogo wpłacana jest zaliczka. W wyjątkowych sytuacjach
istnieje możliwość wpłat gotówkowych.
Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc istnieje
możliwość zgłaszania się w późniejszym terminie.
W pierwszej kolejności rejestrowane będą osoby zgłaszające udział w całej Konferencji.
Kontakt:
Zgłoszenia i wpłaty:
Tymoteusz Dragon – ul. Powstańców Śląskich 16; 44-348 Skrzyszów
Kom: +48 600 230 214; Email: tymoteusz.dragon@outlook.com
Dodatkowe informacje:
Tomasz Dragon – Tel: +48 32 455 16 23; Kom: +48 608 583 204
Email: tkdmdragon@gmail.com
„Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”
I List do Koryntian 15:57

 

INVITATION FOR SUMMER CONFERENCE 2018
18 – 25 AUGUST 2018
Dear Brothers and Sisters in Christ Jesus!
We would like to invite you to the Summer Conference 2018 organised by the Church in Wodzisław
Śląski. This year it is planned in “Globus” hotel, in Ustroń. The conference enables us to have fellowship not only in God’s Word at the meetings but also during free time and organised trips. We encourage you to spend the time with all your family. Unbelieving members of your family are also welcome to participate at the conference (for adults – please contact us first). It will start on Sunday – 18th of August with supper, and finish on Sunday – 25th of August with lunch.
More information about the place: http://www.globusustron.pl/.
To register, please visit https://letnia.konferencja2018.pl site and fill the registration form. The registration will be opened on 24th of December 2017 and will be available both in Polish and English.
All participants should speak English.

Registration will be opened till 30th of April 2018. The application is valid when advance payment is
made. The rest of payment must be done till 15th of July 2018, otherwise the reservation may be cancelled.
The payment should be made to the bank account of the Church in Wodzisław Śląski:
Bank PKO BP S.A.
Recipient: Church in Wodzislaw Slaski
Address: 44-300 Wodzislaw Slaski, ul. Gozdzikowa 22, Poland
Account number: PL 28 1020 2472 0000 6702 0145 2804
BIC (Swift) code: BPKOPLPW
Description: Summer Conference 2018 with information for who is this payment made for.
Number of rooms is limited, acceptance according to the order of applications. Saints who stay whole 7 days have priority in registration process. If there are rooms left, it will be possible to apply after the fixed dates.
Contact:
Applications and payments:
Tymoteusz Dragon – Mob.: +48 600 230 214; Email: tymoteusz.dragon@outlook.com
More information is available:
Marek Dragon – Tel: +48 32 456 13 38; Mob.: +48 664 479 703
Email: marekdragon@o2.com
“But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.”
1st Corinthians 15:57

INVITATION FOR SUMMER CONFERENCE