Młodzieżowa

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi, pragnących spędzić czas przy
Bożym Słowie, wycieczkach i wspólnej zabawie na Konferencję Młodzieżową
organizowaną przez Kościoły w Wodzisławiu Śl., Wschowie i Rydułtowach.
Konferencja odbędzie się w miejscowości Węgierska Górka w ośrodku
wypoczynkowym „Wojtatówka”, 34-350 Węgierska Górka, ul. Wojtatówka 11.
Będzie to dobry czas nie tylko na rozważanie Bożego Słowa, śpiew,
modlitwę, ale także na wspólny wypoczynek.
WIEK: od 7 klasy szkoły powszechnej do 28 lat
TERMIN: od 07.07.2018 sobota (kolacja) do 14.07.2018 sobota (obiad)
KOSZT: 525 zł
ZADATEK: 100 zł (w przypadku rezygnacji organizatorzy nie gwarantują zwrotu zaliczki)
Rejestracja na Konferencję odbywa się drogą internetową, na stronie
https://mlodziezowa.konferencja2018.pl. W wyjątkowych sytuacjach istnieje
możliwość rejestracji bezpośrednio u organizatorów osobiście lub drogą
pocztową. Zgłoszenia przyjmowane będą do 01 czerwca 2018 r. Zgłoszenia są
ważne tylko po opłaceniu zadatku. Termin płatności pozostałej kwoty również
do 01 czerwca 2018 r.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek Kościoła w Wodzisławiu Śląskim:
Bank PKO BP S.A. nr konta: 28 1020 2472 0000 6702 0145 2804 z dopiskiem
„Konferencja młodzieżowa 2018” oraz imię i nazwisko osoby zgłaszanej na
konferencję.
W sytuacji wyjątkowej istnieje możliwość wpłaty gotówką. Ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłaszania w terminie
późniejszym.
Informacje i zgłoszenia:
Mieczysław Szypuła – tel. 32 455 53 95; 602 327 820 e-mail: onezym@g.pl
Jacek Lepczak – tel. 32 457 94 52; 502 312 859 e-mail:jacek.lepczak@gmail.com
Marek Jarosz – tel. 65 540 65 14; 601 177 021 e-mail: marekjarosch@o2.pl

Zaproszenie :Zaproszenie – Konferencja Młodzieżowa