Krótka historia

KRÓTKA HISTORIA KOŚCIOŁA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

W latach 80-tych dokonały się w Polsce nie tylko wielkie zmiany polityczne, ale również nastąpiło ożywienie życia duchowego. Wiele osób przyjęło Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, narodziło się z Boga, stało się nowymi stworzeniami, Bożymi dziećmi. Było to również udziałem wielu osób z Wodzisławia i okolic. Bóg przemawiał w różny sposób. Dawał się odnaleźć przez indywidualne czytanie Bożego Słowa, w katolickich grupach młodzieżowych (oaza, ruchy studenckie), czy przez ludzi, którzy wcześniej uwierzyli Bogu i stali się Jego dziećmi. Jednym ze skutków Bożego procesu zbawienia była ogromna miłość do Boga i Jego Słowa. Nie sposób było nie zauważyć, jak daleko od praktyki Bożego Słowa znajdują się ludzkie religie. Mówienie o Chrystusie, porzucenie ludzkich nauk i dogmatów wiązało się z prześladowaniami. Z drugiej strony Bóg przez Swoje Słowo pokazywał, że nie można trwać we wspólnotach chrześcijańskich wraz z ludźmi, którzy Bożymi dziećmi nie są. Dlatego prędzej czy później owi odrodzeni ludzie zaczęli trafiać do różnych wspólnot i denominacji protestanckich. Tam doznawali duchowego wzrostu i wzajemnego zbudowania. Znaleźli się przecież w gronie prawdziwych dzieci Bożych. Jednak ci z nich, którzy pragnęli iść za Bogiem i być wiernymi Jego Słowu z całego serca, wkrótce zauważyli, że i tam nie wszystko jest zgodne z Pismem Świętym. Nie była to w tym przypadku kwestia podstawowa – sprawa życia wiecznego, jednak również ważna kwestia Kościoła. To, co obecnie nazywa się „kościołami”, odbiega w wyraźny sposób od Bożego wzorca w Dziejach Apostolskich i w innych księgach Pisma Świętego. Trzeba było to naprawić. Okazało się jednak, że organizacji chrześcijańskich stworzonych i prowadzonych przez ludzi nie można zreformować. Bóg nie buduje Kościoła tam, gdzie panuje człowiek i ludzkie zasady.

Około trzydziestu ludzi zapragnęło więc budować Kościół według Bożego wzorca, regularnie spotykając się, by się modlić, rozważać Boże Słowo oraz łamać chleb. Swoją ufność pokładając w Bogu, odrzucili oni panowanie człowieka, ludzkie nauki i tradycje, a Bóg systematycznie przyłączał do nich następnych – zarówno tych, którzy dopiero co się nawrócili, jak i tych, którzy opuścili różne chrześcijańskie organizacje.

Nie założyli oni nowej organizacji kościelnej, która miałaby skupiać pod jednym szyldem wiele wspólnot chrześcijańskich w różnych miejscowościach, gdyż nie było takiej potrzeby. Kościół jednoczący wszystkie kościoły w miejscowościach został założony prawie dwa tysiące lat temu przez samego Pana i Głowę tego Kościoła – Jezusa Chrystusa! Kościół, na który składają się kościoły w miejscowościach nie wymaga ludzkich struktur, a każda hierarchia ponad kościołami w miejscowościach byłaby panowaniem człowieka w miejsce Chrystusa.

Ludzie często pytają o nazwę. Odpowiedź: Kościół (Zbór[1]) w Wodzisławiu Śl., dziwi i zdumiewa, ale czy można po swojemu nazwać Kościół Pana Jezusa? Gdyby tak się stało, nie byłby to już Jego Kościół. Pod tą też nazwą został oficjalnie zarejestrowany w roku 1990.

W Kościele nie ma rozróżnienia na świeckich i duchownych – gdyż wszyscy są kapłanami Boga (1P.2,9;). Kapłaństwo to wyraża się we wzajemnym usługiwaniu sobie nawzajem zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i w sprawach codziennego życia.

Prawdziwy wzrost Kościoła to nie tylko wzrost liczby wierzących. Faktem jest jednak, że bardzo szybko zabrakło miejsca w prywatnym mieszkaniu, gdzie pierwotnie odbywały się zgromadzenia. Zaszła konieczność wynajęcia świetlicy osiedlowej, a później wybudowania własnego budynku dla potrzeb Kościoła. Jednak o wiele większa jest przemiana, jakiej Bóg dokonał w sercach wierzących. Przeprowadził nas przez wiele prób i doświadczeń. Porzuciliśmy też to, co okazało się niezgodne z Bożym Słowem. Możemy coraz lepiej poznawać naszego Pana i to, co bliskie Jego sercu. Nie chcemy tego zatrzymywać tylko dla siebie. Kościół w Wodzisławiu wypełnia misyjny nakaz Pana Jezusa głosząc Dobrą Nowinę Ewangelię) o zbawieniu z łaski za darmo przez wiarę, wyrażającą się w osobistym przyjęciu Jezusa, jako Pana i Zbawiciela. Nie ukrywa też prawdy, czym jest Kościół, zachęcając wierzących, aby byli gotowi na powtórne przyjście Pana Jezusa. Ewangelia głoszona jest nie tylko poprzez indywidualne rozmowy z ludźmi, czy odwiedziny u osób chętnych słuchania Bożego Słowa, ale również poprzez regularne ewangelizacje na rynku Wodzisławia Śląskiego. Kościół w Wodzisławiu Śląskim współpracuje z kościołami w Polsce i na świecie. Słudzy Kościoła w Wodzisławiu Śl. głoszą Słowo Boże zarówno w naszym kraju, jak i za granicą.

[1] Słowo „Zbór” oznacza to samo co „Kościół w miejscowości”. Nazwa ta została przejęta z tłumaczenia Biblii na język polski wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

BT.      – cytaty z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Bryt.    – cytaty z przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.