Co to jest prawdziwy Kościół?

Odpowiadając na to pytanie zakładamy, że uznajesz drogi Czytelniku Pismo Święte jako Boże Słowo. To bardzo ważne założenie, gdyż jeśli nie uznajemy Pisma Świętego za Boże Słowo lub jeśli nie przyjmujemy tego, co jest w nim napisane, to stawiamy siebie na równi z Bogiem. Dlaczego? Bo wtedy to my decydujemy o naszym życiu, to my decydujemy, co jest właściwe, a co niewłaściwe, wreszcie to my decydujemy – jeśli uznajemy istnienie Boga – co Bogu się podoba, a co nie.

Ale Bóg objawił Swoją wolę. W Swym Słowie wyraźnie mówi: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest  i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości …” 2Tym.3,16; BT.

Kiedy czytając Boże Słowo w pokorze i bojaźni przychodzimy do Boga, to On z radością odkrywa przed nami Swoje tajemnice. Jego pragnieniem jest: „… by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.” 1Tym.2,4; BT.  Do takiego czytania Pisma Świętego cię zachęcamy, ostrzegając jednocześnie: „Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.” Prz.30,6; BT. „Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego.” 1Kor.4,6; BT.

Po tym jakże ważnym wstępie możemy przejść do sedna tematu. Słowo tłumaczone na język polski jako „kościół” (gr. „ekklesia”), oznacza zwołane zgromadzenie; zgromadzenie zwołanych, wywołanych. Pierwotnie używane było do wszelkich zgromadzeń ludowych (politycznych, religijnych itp.). Przejęte przez chrześcijan oznaczało zarówno chrześcijańskie zgromadzenia, wspólnoty (gminy) chrześcijańskie po miejscowościach, jak i wszystkich chrześcijan mających udział w tych wspólnotach – czyli w Ciele Chrystusa. Jak już wyżej zostało wspomniane, Kościół jest Ciałem Chrystusa, a także Jego Oblubienicą, Domem Bożym oraz Świątynią. Wszystkie te określenia znajdziemy w Nowym Testamencie. Żadne z nich nie odnosi się do budynku (jak miało to miejsce w stosunku do dwóch ostatnich określeń w Starym Przymierzu, które było cieniem obecnej rzeczywistości). Dlatego nie powinno się w ten sposób nazywać jakichkolwiek budynków, a tym bardziej uważać, że Bóg jest tam obecny. Mówi o tym wyraźnie Pismo Święte: „Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi Prorok: Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jakiż dom zbudujecie Mi, mówi Pan, albo gdzież miejsce odpoczynku mego?” Dz.7,48-49; BT.  Do chrześcijan pisze apostoł Paweł: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” 1Kor.3,16; BT.

Widzimy wyraźnie: Kościół to nie budynek. Kościół jest Ciałem Chrystusa. „Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni (dosłownie: zanurzeni) w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.” 1Kor.12,13; Bryt.

O tym, w jaki sposób człowiek może stać się Bożym dzieckiem, zostać zanurzonym w Ciało Chrystusa i mieć praktyczny udział w Kościele napiszemy później. Jest to bowiem tak ważne zagadnienie, że warto go poruszyć niezależnie.

W tym miejscu przytoczę jeszcze definicję, czy też określenie Kościoła, które używa apostoł Paweł w jednym ze swoich listów. Paweł zaczynając listy do konkretnych gmin chrześcijańskich pisze np.: „Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie …” 1Kor.1,1-2a; BT. „Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam pokój!” 1Tes.1,1; BT. Ale zamiast pisać „Kościoła”, pisze też: „Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami.” Flp.1,1; BT.

Czy widzisz już, co to jest Kościół? – Wszyscy święci w danej miejscowości mający wspólny zarząd i służbę. Ci, którzy zobaczyli tę rzeczywistość i mają w niej udział.

BT.      – cytaty z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Bryt.    – cytaty z przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.