O nas

Witamy na stronie Kościoła – Zboru w Wodzisławiu Śląskim

Jesteśmy społecznością chrześcijan. Łączy nas osoba Jezusa Chrystusa. Bez względu na naszą osobowość, status społeczny, wiek, narodowość połączył nas Chrystus w Ciele Swoim – Kościele. Uczynił to przez Ducha św. i Boże życie w nas.

Wierzymy, na podstawie Słowa Bożego – Pisma Świętego, że przez osobistą wiarę Jezus Chrystus zamieszkał w nas, a także przebywa pośród nas przez Ducha Bożego. Nasza wiara jest pewnością tego, że On odkupił nas i oczyścił z naszych grzechów przez krew przelaną na krzyżu i dał nam nowe, Boże życie przez moc zmartwychwstania. Wierząc w Jego ofiarę i zmartwychwstanie, otrzymaliśmy z łaski dar życia wiecznego. Jesteśmy otwarci i chętnie dzielimy się Ewangelią – Dobrą Nowiną o Chrystusie ze wszystkimi ludźmi. Zachęcamy każdego człowieka do szukania Boga. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (1Tym.2,4).

Bóg chce budować swój Kościół, który wyraża Go na Ziemi dla uwielbienia Jego chwały. Chcemy być świadectwem Chrystusa dla Jego chwały oczekując nastania pełni Jego Królestwa. Zapraszamy na zgromadzenia Kościoła.